Tarmpolypper – behandling og information

Hvad er tarmpolypper

Ved undersøgelse af tyktarmen vil man hos ca. 10 % finde tarmpolypper. Polypper i tarmen er gevækster eller svulster på tarmslimhinden. De har ofte form som en champignon. De kan variere i størrelse fra under 1 mm til 5 cm eller mere. De fleste er under ½ cm. Tarmpolypper kan være harmløse.

Tarmpolypper kan forsvinde spontant eller kan vokse og udvikle celleforandringer og kan efterhånden blive til cancer. Sidstnævnte udvikling vil typisk tage 5-10 år.

Da man ikke umiddelbart kan se på tarmpolypper, om de vil udvikle sig til en cancer, er det hos Kirurgen.dk kutyme at fjerne enhver påvist polyp i tarmen. Er der fundet blot én polyp i endetarm eller tyktarm, skal hele tarmen undersøges for tarmpolypper. Dette foregår hos Kirurgen.dk i Charlottenlund ved koloskopi. Er en koloskopi ikke mulig at gennemføre, kan CT scanning i stedet benyttes.

Ved sidstnævnte kan man dog ikke fjerne påviste tarmpolypper. CT-skanningen vil i dette tilfælde kræve en koloskopi, som af denne årsag er førstevalg.

Hvilken teknik bruges ved en operation

Moderne fiberskoper er alle udstyret med en arbejdskanal. Gennem denne føres en elektrisk slynge. Slyngen kan bedst sammenlignes med en lasso, som føres ned over polyppen. Den kan herefter strammes om stilken. Metalslyngen varmes op og skærer/brænder sig gennem stilken.

Herefter indføres en polyptang, som fanger polyppen således, at den kan undersøges yderligere. Enkelte polypper har ikke en stilk, men er ”bredbasede”. Her benyttes en anden teknik, som kræver hospitalisering. De meget store polypper i tarmen må fjernes på sygehus.

Mikroskopi

Tarmpolypper skal gerne undersøges mikroskopisk – blandt andet for at se, om den indeholder celleforandringer eller cancer. Af og til må man imidlertid undvære mikroskopi. Det kan nemlig være teknisk vanskeligt eller umuligt at finde og fange den fjernede polyp i tarmen. Årsagen kan også være, at man – mest af hensyn til patienten – ikke ønsker at forlænge undersøgelsen unødigt. I disse tilfælde skal det understreges, at det er langt det vigtigste, at polyppen er fjernet, og at polyppen jo typisk er fjernet radikalt, dvs. at eventuelle celleforandringer typisk sidder i ”champignon”hovedet og ikke i stilken. I enkelte tilfælde vil man lave en kontrol efter 1-3 måneder for at sikre total fjernelse.

Komplikationer

I forbindelse med fjernelse af polypper i tarmen er sjældne, men kan være alvorlige. Stilken kan indeholde større blodårer. Normalt vil disse blive destrueret (koaguleret) af den varme, der tilføres vævet ved fjernelsen. Sker dette ikke, kan der opstå blødning. Normalt kan denne stoppes umiddelbart, men det kan blive nødvendigt at indlægge til behandling eller observation. Er tarmvæggen meget tynd, kan man lave hul på tarmen (perforation). Denne komplikation kræver øjeblikkelig operation med lukning af hullet. Efter varmepåvirkningen kan tarmen være skør i en periode. Perforation kan derfor forekomme op til 8 dage efter fjernelse af tarmpolypper.

Varmepåvirkningen kan også gøre tarmen lettere gennemtrængelig for bakterier, hvilket kan medføre en lokaliseret bughindebetændelse. Symptomer vil være lettere lokaliseret mavepine. Risikoen er selvsagt størst ved fjernelse af meget store tarmpolypper.

Kirurgen.dk i Charlottenlund vil derfor gerne kontaktes, såfremt der efter fjernelse af tarmpolypper opstår:

  • større blødninger fra tarmen
  • mavesmerter, der varer mere end 3 timer
  • kulderystelser og feber over 38,2.

Overordnet understreges, at komplikationer kun opstår uhyre sjældent. Forekomsten er så beskeden, at fordelen ved at fjerne mulige cancerforstadier langt opvejer risikoen.

Kontrol

Når polyp eller tarmpolypper er fjernet, bliver de mikroskoperet og størrelsen fastslået. Herefter tilbydes de fleste patienter kontrolkoloskopi hvert 3. eller 5. år efter nogle bestemte retningslinjer.

Særligt udsatte familier

Nogle familier har en særlig risiko for at udvikle tarmpolypper og cancer i tyktarmen. Det drejer sig om patienter med usædvanligt mange (hundredvis) af tarmpolypper og familier, hvor flere nærtstående familiemedlemmer enten har eller har haft tarmcancer og hvor mindst en var under 40 ved påvisning af canceren. Disse vil blive tilbudt genetisk rådgivning.

Kirurgen.dk i Charlottenlund må ikke indkalde patienter til kontrol, så du skal selv sørge for tidsbestilling og henvisning.

Kontakt

Er der spørgsmål i øvrigt, ring da til Kirurgen.dk på tlf. nr. +45 39 64 01 25 – i telefontiden mandag til torsdag klokken 9-12 og 13-14.

Eller benyt e-mail mail@kirurgen.dk.

Efter undersøgelsen udleveres et akutnummer.

KONTAKTINFORMATIONER

Hans Edvard Teglers Vej 9, 1.sal. 2920 Charlottenlund

TIDSBESTILLING

Vi er på telefonen mandag-torsdag
fra kl. 09-12

FOR HENVISENDE LÆGER

Ydernummer 215430